جمعه ۱۴۰۰/۱۱/۲۹

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

به کلام:
حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ مهدی موذن

به نفس:
حاج عبدالرضا هلالی - حاج سیدمجید بنی‌فاطمه - حاج ابراهیم رحیمی

تکیه‌گاه آقا مرتضی علی علیه‌السلام

بازدید: 1304

  

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129001

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129002

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129003

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129004

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129005

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129006`

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129007

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129008

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129009

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129010

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129011

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129012

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129013

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129014

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129015

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129016

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129017

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129018

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129019

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129020

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129021

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129022

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129023

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129024

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129025

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129026

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129027

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129028

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129029

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129030

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129031

مراسم هفتگی | شهادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها

001129032