جمعه ۱۴۰۰/۰۸/۲۸

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

به کلام:
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجلال موسویان

به نفس:
حاج عبدالرضا هلالی - کربلایی علی پورکاوه - کربلایی محمد اسداللهی کربلایی روح‌الله رحیمیان

تکیه‌گاه آقا مرتضی علی علیه‌السلام

بازدید: 1445

   

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828001

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828002

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828003

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828004

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828005

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828006

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828007

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828008

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828009

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828010

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828011

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828012

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828013

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828014

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828015

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828016

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828017

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828018

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828019

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828020

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828021

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828022

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828023

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828024

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828025

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828026

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828027

مراسم هفتگی | روضۀ وفات حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها

000828028