جمعه ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

به کلام:
حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ محمد شریفیان

به نفس:
حاج عبدالرضا هلالی - حاج امیر احمدی

تکیه‌گاه آقا مرتضی علی علیه‌السلام

بازدید: 2367

   

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126001

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126002

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126003

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126004

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126005

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126006

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126007

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126008

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126009

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126010

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126011

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126012

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126013

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126014

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126015

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126016

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126017

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126018

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126019

مراسم هفتگی | روضۀ حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیها

010126020