جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۲۷

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

به کلام:
حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ احسان بی‌آزار تهرانی

به نفس:
حاج عبدالرضا هلالی - حاج علی باقری - کربلایی محمد فصولی - کربلایی محمدحسین پویانفر - کربلایی سیدمجتبی قوامی

تکیه‌گاه آقا مرتضی علی علیه‌السلام

بازدید: 879

  

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227001

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227002

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227003

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227004

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227005

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227006

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227007

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227008

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227009

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227010

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227011

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227012

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227015

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227022

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227014

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227021

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227020

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227018

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227016

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227013

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227019

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227017

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227023

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227024

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227025

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227026

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227027

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227028

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227029

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227032

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227033

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227035

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227030

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227034

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227031

مراسم هفتگی | جشن نیمه شعبان

001227036