جمعه ۱۴۰۰/۱۲/۱۳

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

به کلام:
حجت‌الاسلام والمسلمین محسن باقرپور

به نفس:
حاج عبدالرضا هلالی - حاج ابراهیم رحیمی - حاج روح‌الله بهمنی - کربلایی صابر خراسانی - کربلایی محسن عراقی

تکیه‌گاه آقا مرتضی علی علیه‌السلام

بازدید: 1119

  

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213001

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213002

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213003

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213004

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213005

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213006

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213007

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213008

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213009

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213010

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213011

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213012

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213013

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213014

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213015

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213016

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213017

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213018

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213019

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213020

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213021

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213022

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213023

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213024

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213025

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213026

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213027

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213028

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213029

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213030

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213031

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213032

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213033

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213034

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213035

مراسم هفتگی | جشن میلاد سرداران کربلا

001213036