مراسم بعدی
جلسه هفتگی - سخنران حجه الاسلام حسینیان - مداح حاج عبدالرضا هلالی

جلسه هفتگی - سخنران حجه الاسلام حسینیان - مداح حاج عبدالرضا هلالی

مراسم ها, مراسم بعدی

02 اردیبهشت 1400