• شب 17 و 18 رمضان | چهارشنبه سوم و پنجشنبه چهارم تیر 95

  سخنرانی : حجت الاسلام سید امیر صدری قرائت قرآن : امیر فراهانی پیش منبر : محمد علی سلیمانی مداحی : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - مهدی شاه علی - سید محمد حسین یونسی محل برگزاری : حسینیه امام موسی بن جعفر علیه السلام

  ریال30,000
  جـزئـیـات
  درحال حاضر این کالا برای خرید غیر فعال است
 • شب 22 و 23 رمضان المبارک - دوشنبه هفتم و سه شنبه هشتم تیر 95

  سخنرانی : حجت الاسلام سید امیر صدری قرائت قرآن : امیر فراهانی پیش منبر : محمد علی سلیمانی مداحی : حاج عبدالرضا هلالی - وحید یوسفی - سید محمد حسین یونسی - حسین طاهری محل برگزاری : حسینیه امام موسی بن جعفر علیه السلام

  ریال30,000
  جـزئـیـات
  درحال حاضر این کالا برای خرید غیر فعال است
 • شب بیست و یکم رمضان المبارک - یکشنبه 95/4/6

  سخنرانی : حجت الاسلام سید امیر صدری قرائت قرآن : امیر فراهانی پیش منبر : محمد علی سلیمانی مداحی : حاج عبدالرضا هلالی - مهرداد صائمی - سید محمد حسین یونسی محل برگزاری : حسینیه امام موسی بن جعفر علیه السلام

  ریال30,000
  جـزئـیـات
  درحال حاضر این کالا برای خرید غیر فعال است
 • شب بیستم رمضان المبارک - شنبه 95/4/5

  سخنرانی : حجت الاسلام سید امیر صدری قرائت قرآن : امیر فراهانی پیش منبر : محمد علی سلیمانی مداحی : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - حاج ابراهیم رحیمی - حاج امیر عباسی محل برگزاری : حسینیه امام موسی بن جعفر علیه السلام

  ریال30,000
  جـزئـیـات
  درحال حاضر این کالا برای خرید غیر فعال است
 • شب نوزدهم رمضان - جمعه 95/4/4 | شب ضربت خوردن حضرت امیر المومنین علی علیه السلام

  سخنرانی : حجت الاسلام سید امیر صدری قرائت قرآن : امیر فراهانی پیش منبر : محمد علی سلیمانی مداحی : حاج عبدالرضا هلالی - سید محمد حسین یونسی محل برگزاری : حسینیه امام موسی بن جعفر علیه السلام

  ریال30,000
  جـزئـیـات
  درحال حاضر این کالا برای خرید غیر فعال است
 • میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام - شب 16 رمضان | سه شنبه 95/4/1

  سخنرانی : حجت الاسلام سید امیر صدری قرائت قرآن : امیر فراهانی پیش منبر : محمد علی سلیمانی مداحی : حاج عبدالرضا هلالی - حاج روح الله بهمنی - حاج احد قدمی - جواد پرچمی محل برگزاری : حسینیه امام موسی بن جعفر علیه السلام

  ریال30,000
  جـزئـیـات
  درحال حاضر این کالا برای خرید غیر فعال است