کمک های مردمی به رزمندگان مدافع حرم (50 هزار ریالی)

شما می توانید با اضافه نمودن عدد صحیح در فیلد تعداد کالا ، مبلغ دلخواه خود را برای کمک به رزمندگان مدافع حرم انتخاب نمایید. این عدد می تواند بین 1 تا 99 باشد.
(حداقل کمک واریزی از طریق این صفحه 50/000 ریال و حداکثر آن 4/950/000 ریال می باشد)
در صورتیکه این مبلغ مورد تایید شما نیست ، به گزینه های 100 هزار ریالی ، 200 هزار ریالی ، 500 هزار ریالی و یا یک میلیون ریالی مراجعه نمایید
کمک های مردمی به رزمندگان مدافع حرم (50 هزار ریالی)
  • کالاهای مشابه
  • کالاهای پیشنهادی