• تیزر بدرقه فاطمه(س) 88

  تیزر بدرقه فاطمه(س) 88

  زینبت ، وارث دعای شبت
  سر سجاده ات دعا می خواند
  زیر لب ، زمزمه کنان می گفت
  کاش مادر کمی دگر می ماند

  تاریخ: ۱ خرداد ۱۳۸۸
 • فاطمیه 88

  فاطمیه 88

  یا فاطمه استعاره از خورشیدی
  بر قلب شکسته ی علی امیدی
  من پیری تو به چشم خود دیدم کاش
  تو بودی و پیری مرا می دیدی

  تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۸
 • کاروان زیارتی مشهد مقدس 87

  کاروان زیارتی مشهد مقدس 87

  فقیر و خسته دل آمدم به در گهت رحمی
  که جز ولای تو نیست هیچ دستاویر

  تاریخ: ۵ اسفند ۱۳۸۷
 • غروب عاشورا 87

  غروب عاشورا 87

  من از زیارت ناحیه خوب فهمیدم
  شکسته است کسی شیشه غرور تو را

  تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۸۷
 • محرم 87

  محرم 87

  ســـلام مــن بــه مـحـرم، مـحـرم گــــل زهــرا
  بـه لطـمه هـای ملائـک بـه مــاتـم گــل زهـرا
  سـلام مـن بـه مـحـرم بـه تشنـگی عـجـیـبـش
  بـه بـوی سیـب زمـینِ غـم و حـسین غریـبش

  تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۸۷
 • بدرقه فاطمه 87

  بدرقه فاطمه 87

  امشب به نخل آرزویم برگ پیداست
  بر چهره زردم نشان مرگ پیداست
  امشب مرا در بستر خود واگذارید
  بیمار بیت وحى را، تنها گذارید

  تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۸۷
 • تیزر محرم 83

  تیزر محرم 83

  ای ساربان آهسته ران آرام جان گم کرده ام
  آخر شده ماه حسین من میزبان گم کرده ام
  در میکده بودم ولی بیرون شدم چون غافلین
  ای وای ازین بی حاصلی عمر جوان گم کرده ام

  تاریخ: ۲ فروردین ۱۳۸۷