مرحله دوم ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان

هیئت الرضا علیه السلام محفل بسیجیان و رهروان شهدا در ادامه خدمات اجتماعی ارائه شده در محله محروم هرندی ، عصر روز جمعه نهم شهریور ماه ۱۳۹۷ از ساعت 16 الی 21 ، مرحله دوم ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی رایگان به اهالی محله محروم هرندی را اجرا خواهد نمود.
خدمات پزشکی رایگان شامل ویزیت و تامین دارو توسط پزشکان متخصص داخلی ، اطفال و زنان انجام میپذیرد و در صورت لزوم هماهنگی های لازم برای ادامه پروسه درمان نیز انجام میشود.
خدمات دندانپزشکی رایگان نیز شامل کشیدن و ترمیم دندان توسط متخصصان دندانپزشک صورت خواهد پذیرفت.
براساس شرایط و امکانات موجود ، پیش بینی لازم برای درمان ۷۰۰ نفر ، شامل ۳۰۰ نفر خدمات دندانپزشکی و ۴۰۰ نفر ویزیت و دارو انجام شده است.

تاریخ درج خبر: ۱۳۹۷/۰۶/۰۶