تغییر در زمان برگزاری جلسات فاطمیه اول

تغییر در زمان برگزاری جلسات فاطمیه اول

زمان جلسات فاطمیه اول به جمعه 26 فروردین و شنبه 27 فروردین تغییر یافت.

تاریخ خبر: ۲۱ فروردین ۱۳۹۰
فایلهای تصویری عصر شهادت امام رضا(ع)

فایلهای تصویری عصر شهادت امام رضا(ع)

فایلهای تصویری عصر شهادت امام رضا(ع) بر روی سایت قرار گرفت.

تاریخ خبر: ۲۸ اسفند ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره سی و نهم

مسافر کربلا - دوره سی و نهم

مسافر کربلا در دوره سی و نهم انتخاب شد.


تاریخ خبر: ۲۶ اسفند ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره سی و هشتم

مسافر کربلا - دوره سی و هشتم

مسافر کربلا در دوره سی و هشتم انتخاب شد.


تاریخ خبر: ۲۵ اسفند ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره سی و هفتم

مسافر کربلا - دوره سی و هفتم

مسافر کربلا در دوره سی و هفتم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۱ اسفند ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره سی و ششم

مسافر کربلا - دوره سی و ششم

مسافر کربلا در دوره سی و ششم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۶ اسفند ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره سی و پنجم

مسافر کربلا - دوره سی و پنجم

مسافر کربلا در دوره سی و پنجم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱۵ بهمن ۱۳۸۹
فروش مجموعه تصویری محرم 89

فروش مجموعه تصویری محرم 89

پکیج مراسم عزاداری دهه اول محرم به فروش می رسد.

تاریخ خبر: ۹ بهمن ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره سی و چهارم

مسافر کربلا - دوره سی و چهارم

مسافر کربلا در دوره سی و چهارم انتخاب شد.


تاریخ خبر: ۵ بهمن ۱۳۸۹
کاروان زیارتی مشهد مقدس هیئت الرضا(ع)

کاروان زیارتی مشهد مقدس هیئت الرضا(ع)

در ایام شهادت حضرت امام رضا (ع) هیئت الرضا (ع) در مشهد مقدس برنامه عزاداری برگزار خواهد نمود.

تاریخ خبر: ۲۴ دی ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره سی و سوم

مسافر کربلا - دوره سی و سوم

مسافر کربلا در دوره سی و سوم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱۷ دی ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره سی و دوم

مسافر کربلا - دوره سی و دوم

مسافر کربلا در دوره سی و دوم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱۳ دی ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31

مسافر کربلا - دوره 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31

مسافر کربلا در دوره های 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۴ دی ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره بیست و پنجم

مسافر کربلا - دوره بیست و پنجم

مسافر کربلا در دوره های بیست و پنجم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۳ دی ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره 21 و 22 و 23 و 24

مسافر کربلا - دوره 21 و 22 و 23 و 24

مسافر کربلا در دوره های 21 و 22 و 23 و 24انتخاب شد.


تاریخ خبر: ۲۳ آذر ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره بیستم

مسافر کربلا - دوره بیستم

مسافر کربلا در دوره بیستم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۲ آذر ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره نوزدهم

مسافر کربلا - دوره نوزدهم

مسافر کربلا در دوره نوزدهم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۱ آذر ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره هجدهم

مسافر کربلا - دوره هجدهم

مسافر کربلا در دوره هجدهم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۰ آذر ۱۳۸۹
مسافر کربلا - دوره هفدهم

مسافر کربلا - دوره هفدهم

مسافر کربلا در دوره هفدهم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱۹ آذر ۱۳۸۹