مسافر کربلا - دوره پنجاه و پنجم

مسافر کربلا - دوره پنجاه و پنجم

مسافر کربلا در دوره پنجاه و پنجم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره پنجاه و چهارم

مسافر کربلا - دوره پنجاه و چهارم

مسافر کربلا در دوره پنجاه و چهارم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۹ مرداد ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره پنجاه و دوم و پنجاه و سوم

مسافر کربلا - دوره پنجاه و دوم و پنجاه و سوم

مسافران کربلا در دوره پنجاه و دوم و پنجاه و سوم انتخاب شدند.


تاریخ خبر: ۲۸ مرداد ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره پنجاه و یکم

مسافر کربلا - دوره پنجاه و یکم

مسافر کربلا در دوره پنجاه و یکم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۷ مرداد ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره پنجاهم

مسافر کربلا - دوره پنجاهم

مسافر کربلا در دوره پنجاهم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۲ مرداد ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره چهل و نهم

مسافر کربلا - دوره چهل و نهم

مسافر کربلا در دوره چهل و نهم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱۵ مرداد ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره چهل و هشتم

مسافر کربلا - دوره چهل و هشتم

مسافر کربلا در دوره چهل و هشتم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱۷ تیر ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره چهل و هفتم

مسافر کربلا - دوره چهل و هفتم

مسافر کربلا در دوره چهل و هفتم انتخاب شد.


تاریخ خبر: ۲۷ خرداد ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره چهل و ششم

مسافر کربلا - دوره چهل و ششم

مسافر کربلا در دوره چهل و ششم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱۴ خرداد ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره چهل و پنجم

مسافر کربلا - دوره چهل و پنجم

مسافر کربلا در دوره چهل و پنجم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۶ خرداد ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره چهل و سوم و چهل و چهارم

مسافر کربلا - دوره چهل و سوم و چهل و چهارم

مسافر کربلا در دوره چهل و سوم و چهل و چهارم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره چهل و دوم

مسافر کربلا - دوره چهل و دوم

مسافر کربلا در دوره چهل و دوم انتخاب شد.


تاریخ خبر: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
برای حاج منصور (عبدالرضا هلالی)
تاریخ خبر: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
عرض تسلیت (درگذشت همسر حاج حسن خلج)
تاریخ خبر: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره چهل و یکم

مسافر کربلا - دوره چهل و یکم

مسافر کربلا در دوره چهل و یکم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
فراخوان جذب کمکهای بانیان خیر

فراخوان جذب کمکهای بانیان خیر

هیئت الرضا(ع)محفل بسیجیان و رهروان شهدا در نظر دارد اجتماع عزاداران حضرت فاطمه زهرا (س) را با عنوان بدرقه فاطمه(س) در روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه 1389 در میدان امام حسین (ع) برگزار نماید.
بانیان خیر و دوستداران اهل بیت علیهم السلام میتوانند کمکهای خود را با هر رقمی ولو ناچیز ، به حساب سیبای بانک ملی ایران به شماره 0205364656006 به نام هیئت الرضا(ع)محفل بسیجیان و رهروان شهدا واریز و یا به کارت شماره ۶٠٣٧٩٩١١٩٩۵٠۴٢۶١ به نام هیئت الرضا(ع) محفل بسیجیان و رهروان شهدا منتقل نمایند.

تاریخ خبر: ۳۱ فروردین ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره چهلم

مسافر کربلا - دوره چهلم

مسافر کربلا در دوره چهلم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۷ فروردین ۱۳۹۰