مسافر کربلا - دوره هفتادم

مسافر کربلا - دوره هفتادم

مسافر کربلا در دوره هفتادم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱۲ آذر ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره شصت و نهم

مسافر کربلا - دوره شصت و نهم

مسافر کربلا در دوره شصت و نهم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱۰ آذر ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره شصت و هشتم

مسافر کربلا - دوره شصت و هشتم

مسافر کربلا در دوره شصت و هشتم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۹ آذر ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره شصت و هفتم

مسافر کربلا - دوره شصت و هفتم

مسافر کربلا در دوره شصت و هفتم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۶ آذر ۱۳۹۰
عذرخواهی و توضیحات تکمیلی
تاریخ خبر: ۵ آذر ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره شصت و ششم

مسافر کربلا - دوره شصت و ششم

مسافر کربلا در دوره شصت و ششم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۴ آذر ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره شصت و پنجم

مسافر کربلا - دوره شصت و پنجم

مسافر کربلا در دوره شصت و پنجم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۵ آبان ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره شصت و چهارم

مسافر کربلا - دوره شصت و چهارم

مسافر کربلا در دوره شصت و چهام انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۰ آبان ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره شصت و سوم

مسافر کربلا - دوره شصت و سوم

مسافر کربلا در دوره شصت و سوم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۷ آبان ۱۳۹۰
اهدنا الصراط المستقیم

اهدنا الصراط المستقیم

در پی انتشار مطلبی موهون در خصوص برگزاری مراسم جمعه هفته گذشته این هیئت و انتسابات ناشایست به جناب آقای حاج عبدالرضا هلالی از سوی بنگاه شایعه پراکنی صراط و نشر اکاذیب مذکور در برخی از رسانه های مکتوب و ذوق زدگی سایت های ضد دین و انقلاب، هیئت الرضا محفل بسیجیان و رهروان شهدا، به دلیل درخواست مکرر امت حزب الله و جوانان پر شور و انقلابی مطالب ذیل را جهت تنویر افکار و تکذیب شایعات منتسب به استحضار می رساند:

تاریخ خبر: ۲۹ مهر ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره شصت و دوم

مسافر کربلا - دوره شصت و دوم

مسافر کربلا در دوره شصت و دوم انتخاب شد.


تاریخ خبر: ۲۲ مهر ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره شصت و یکم

مسافر کربلا - دوره شصت و یکم

مسافر کربلا در دوره شصت و یکم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱۵ مهر ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره شصتم

مسافر کربلا - دوره شصتم

مسافر کربلا در دوره شصتم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۵ مهر ۱۳۹۰
فروش محصولات هیئت
تاریخ خبر: ۲۱ شهریور ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره پنجاه و نهم

مسافر کربلا - دوره پنجاه و نهم

مسافر کربلا در دوره پنجاه و نهم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۰ شهریور ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم

مسافر کربلا - دوره پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم

مسافر کربلا در دوره پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲ شهریور ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره پنجاه و ششم

مسافر کربلا - دوره پنجاه و ششم

مسافر کربلا در دوره پنجاه و ششم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۱ شهریور ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره پنجاه و پنجم

مسافر کربلا - دوره پنجاه و پنجم

مسافر کربلا در دوره پنجاه و پنجم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۳۰ مرداد ۱۳۹۰
مسافر کربلا - دوره پنجاه و چهارم

مسافر کربلا - دوره پنجاه و چهارم

مسافر کربلا در دوره پنجاه و چهارم انتخاب شد.

تاریخ خبر: ۲۹ مرداد ۱۳۹۰