دفاع از حریم آل الله برای بانوان

ساعت 14 تا اذان مغرب روز پنجشنبه 19 اسفند ماه 1395

انتشار خبر: ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | بازدید خبر: 643
ستاد مردمی مدافعان حرم با همکاری هیئت الرضا (ع) محفل بسیجیان و رهروان شهدا، پشتیبانی مردمی از رزمندگان جبهه مقاومت سوریه و عراق را توسط بانوان ادامه می دهد.

بر اساس این گزارش، بسته بندی اقلام فرهنگی وخشکبار با کمک و همت بانوان برای رزمندگان جبهه مقاومت سوریه و عراق برای چهارمین بار ، ساعت 14 تا اذان مغرب روز پنجشنبه 19 اسفند ماه 1395 در حسینیه هنر دانشگاه تهران واقع در خیابان 16 آذر انجام میشود.
حضور برای عموم بانوان آزاد است.
نام و نام خانوادگی:
کد تصویر: