بیاددولت مردمی...

ارسال کننده: بیت الزهراء(س) هیئت البکاء نیشابور

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
کربلایی محمد فاضل
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
وای بر ساده لوحان و گمراهان
محمد
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
هیچوقت پیش به سوی بهار نباشید...
بهار انحراف دارد

خودش با بهار فرق داشت