استاد روضه

ارسال کننده: مهیار نداف

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
2 سال پیش
وای حسن...دیوونس به خدا
سعید میرشکار
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
2 سال پیش
خداوکیلی حسن حسین خانی همتا نداره تو روضه خونی ، من هیئتش رفتم تو مهرآباد جنوبیه.هیئت الرضا هم زیاد میاد.