صدایت هست یک صوت جهانی...

ارسال کننده: رضا گراف

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
مهدى اسدى
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
1 سال پیش
عالیه عالى

هیئت الرضاییم این افتخارمه

همه جا ذکر حسین است ولیکن مارا ذکر ارباب ز لب هاى هلالى عشق است