کشمیر

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
دمشون گرم.
خیلی مردند!!
دم مسئولین وزارت خارجه ی ما هم گرم که از مظلوم حتی خمایت زبانی هم نمی کنند!! دمشون گرم واقعا!!

لبیک یا خامنه ای