فقط عبدالرضا عشق است....

ارسال کننده: سید احمد اوصیا

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
سید امیررضا حسومی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
به خدا که حاجی تکی تو مداحی.
مهدی عسگری
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
آره به ولا صدا خاص مداحاس
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
دمش گرم،،خدایی خیلی محشره خدا خیر دنیا و آخرت رو بهش بده