فقط عبدالرضا عشق است....

ارسال کننده: سید احمد اوصیا

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
سید امیررضا حسومی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
11 ماه پیش
به خدا که حاجی تکی تو مداحی.
مهدی عسگری
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
11 ماه پیش
آره به ولا صدا خاص مداحاس
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
12 ماه پیش
دمش گرم،،خدایی خیلی محشره خدا خیر دنیا و آخرت رو بهش بده