مراسم عزاداری فاطمیه اول

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
مراسم شب شهـــادت حضـــرت زهـــرا (س)
به کلام:
حجت‌الاسلام والمسلمینمحـمدکرمعـــلی
به نفس:
حـــاج مهـدی صــالح
کــربلای یمحــمد ســیف
زمان ومکان:
یـــــکشنبه2 اســــفندماه94 ســـــــاعت 20:30
مـــیدان‌امام حـــــسن‌مجـــــــــتبی(ع)، خیابان لرستان،خ مستفید،خ تاجری
خ جـعــــــفری،کوچــــــه اســـماعیل‌زاده،علامـــت پرچم