شهید محمد عبدی

ارسال کننده: کبوتر حرم

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
مهدی مختاری
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
11 ماه پیش
فقد میتوانم بگویم شهدا هیچ نداریم روی سیاه نامه عمل صفر همین که شرمنده ایم زاکری گمنام مهدی مختاری که اسم شمارا فقد یدک میکشم نه افکار خوبتان را شهدا شرمنده ایم هلالمان کنید