شهید محمد عبدی

ارسال کننده: کبوتر حرم

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
حسن.م
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
1 سال پیش
دردو بر شهید محمدعبدی
مهدی مختاری
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
فقد میتوانم بگویم شهدا هیچ نداریم روی سیاه نامه عمل صفر همین که شرمنده ایم زاکری گمنام مهدی مختاری که اسم شمارا فقد یدک میکشم نه افکار خوبتان را شهدا شرمنده ایم هلالمان کنید