در کربلا
داش مشتی ها رفتن به یاری امام حسین(ع) و شهید شدند،
مقدس ها استخاره کردند،
استخاره شان بد آمد...
آیت الله مجتهدی

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر: