گرد همایی عاشقان مبارزه با اسرائیل

ارسال کننده: احمد رضا کاوه

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
رضا نوروزی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
چه جالب
اولین جلسه ایه که میبینم داره برگزار میشه
کاش میشد ماهم بیایم شیراز
ایشاله همیشه گوش به فرمان حضرت اقا باشید