جانم فدای رهبر

ارسال کننده: محمدرضا قاری

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
اگر از آسما داعش ببارد / به کربلا خواهیم رفت
http://rahro14.persiangig.com/rahro/hosein3.jpg