حاج قاسم در بین الحرمین

ارسال کننده: محسن حسنی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
خرابتیم..............
صادق حسین نژاد
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
خدا حفظت کنه حاج قاسم
اجرت با آقا اباعبدالله......................
واسه تمام زحماتی که داری برای اسلام می کشی ازت ممنونیم...........
.
زیارت قبول
بهار
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
خداقوت قهرمان