اونایی که دم از دموکراسی میزنین توجه کنین

ارسال کننده: مهدی ابراهیمی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
کریم
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
این جمله "اونایی که دم از دموکراسی میزنین توجه کنین" چه ربطی به نوشته عکس داشت؟ :|
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
بسم اله دستتون دردنکنه
اب
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
بسم اله
عالی بود
یاعلی