حاج قاسم سلیمانی در شهر تازه آزاد شده آمرلی عراق

ارسال کننده: محسن حسنی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
نه از این حاجی همشهری نه از اون هاشمی رفسنجانی
حسین شاملو
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
حاج قاسم فدایی داری به مولا
جعفرآبادی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
سلامتیش صلوات..
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
3 سال پیش
جزاک الله خیر الجزا فرمانده...