بنویسید

ارسال کننده: سید احمد اوصیا

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
حمید
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
این نشانده این است الفبای زندگیمون حسین است وبس.
روز ازل خدا منو مست ودیوانه آفرید....
احسان
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
شاعر این شعر کیه؟