جنت البقیع

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
اکبر
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
الهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له الل ذالک الهم العن العصابت التی جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قطله الهم العنهم جمیعا