بقیع ...غربت...

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
بگو بسم الله بعد صلوات بفرست بعدنفرینا برای نابودی وهابیت دوباره صلوات بفرست................التماس دعا .