دلار های نفتی

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
محمد
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
این همه حرف هاتون اگه یک درصد دروغ باشه امیدوارم مادر این سید تو اون دنیا شفاعتتون نکنه.....
...
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
پوستر زیبایی بود
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
تیغ تیز عدالتی که از شیرازی حمایت کنه
یقین دارم همون عدالتی هست که شریح قاضی ازش استفاده کرد و خون پسر پیغمبر رو مباح اعلام کرد
تیغ تیز عدالت
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
ی پرونده جدید
تخریب چهره مرجع عالیقدر شیعیان
ماه رمضان دست از تهمت زن بردارید
دوستانه می گیم
پای خودتان