پنجره فولاد

ارسال کننده: مهیار نداف

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
سربازگمنام امام زمان عج
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
الهی
جان درکویت نسیم گیسویت می بوید
دل درسرایت عشق ووفایت می جوید
الهی
به ستاره دیده خوبان به شهاب سینه نیکان
دل مارابه محبت شادان وجان مارابه شفقت چراغان گردان
الهی
به لاله پرپربه ژاله بی سربه ناله مضطر
سرای مابه نورخداپرازصفابنما
الهی
به ماه شب چهاردهم چهارده ماه ولایت شب های دلم راروزگردان
مباداکه هلال های شیطانی راهم راگم سازندوگمراه کوره راه های حیات گردم
الهی
کویرفکرت به باران رحمت گلستان معرفت گردان .