شهید راه انتظار شیخ حسن شحاته

ارسال کننده: داود طیبی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
صالحونــ...
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
کار درستی نکردید پوستر رو ویرایش بعد به اسم شخص یگری منتشر کردید!!!
http://shia-art.ir/post/261
گروه هدی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
دو تا پوستر با کیفیت از شهید شحاته داریم میخواستیم در اختیارتون قرار بدیم تا اگر بدرتون خورد تو مراسم فردا استفاده کنید چه جوری ارسال کنیم