یا علی

ارسال کننده: خانم هیئتی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
علی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
لعن در علن حرام شرعی است