سید حسن

ارسال کننده: سید محمد مرادیانی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
امیرسینا درخشانی فر
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
تا برن بمیرن این کثافت های صهیونیست. به افتخار بهترین شاگرد مکتب انقلاب اسلامی ایران.