خیابان منتهی به حرم!

ارسال کننده: محمد درویشی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
عمار رهبر
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
لعنت خدا بر هر چی وهابیه....
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
سلام کلمه زینب س اشتباه نوشتید . نوشتید زییب ، "یکی از خیابان های منتهی به حرم مقدسه ...
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
زییب.نه زینب س