هوووووووو....

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
بچه قیامدشت
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
اقا محسن دمت گرم ولی این هوووووووودیگه چیه.
سربازگمنام امام زمان عج
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
السلام علیک یااباصالح المهدی
باعرض سلام خدمت تمامی دوستان امیدوارم زیرسایه مولامان مهدی فاطمه عج همیشه موفق باشید . دوستان خوبم پیشاپیش میلاد امام جوادع راخدمت مولامان امام رضاع تبریک می گویم .وپیشاپیش اجلال حضرت پدر مولاعلی ع راخدمت پسرش مهدی فاطمه عج تبریک می گویم .
شناخت امام
امام معصوم همچون آب گوارای برگام تشنگان است وراهنمای هدایت ومنجی ازهلاکت است. (الماء العذب ) یعنی آب گوارا(الظماء )یعنی عطش امام آب گوارای زمان تشنگی وعطش است دراین کلام نورانی که امام به آب گواری زمان تشنگی تشبیه شده است چندامربه نحواختصاراشاره می شود. 1آب عامل اصلی حیات است وبدون آن هیچ موجودی زنده نمی ماند2درشرایط تشنگی هرموجودزنده ای درجستجوی آب است. 3فقط آب گوارااست که تشنگی انسان رابرطرف می کندآب شوروناگواربرتشنگی انسان می افزایدآب شورکسی راسیراب نمی کندبلکه موجب هلاکت انسان نیزمی شود.4همان طورکه آب رفع عطش ازتشنگان می کندوسبب حیات ابدان است امام هم رفع عطش ازتشنگان جان می کندیعنی باآب گوارای معارف وعلوم جان های تفتیده وتشنه انسان هاراسیراب می کند. حقیقتاجان هاتشنه وتفتیده است وامام عامل حیات جان هاست وجامعه انسانی بدون امام معصوم وحجت خداهمان جامعه قحطی زده وتشنه است که برای حفظ وتداوم خویش احتیاج مبرم به توجه وتصدق امام دارد.
بای غریبم کجایی ؟ که بدون توتشنه وسرگردانیم . یامهدی فاطمه عج