مجید عبدی -هیت یازهرا س-قیامدشت

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
محمد
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
خوش به سعادتتون برادرا
سننه
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
عیاس آقا شما چکاره ای که فضل پراکنی میکنی داداش
شما مفتشی
تازشم شخصی نیست برای طرح لبیک یا نقی هست
عباس
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
عکس های شخصی جاش این جا نیست داداش
اشتباه گرفتی
rasool
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
آقا مجید شما وهمه ی بچه های قیامدشت ایشاالله موفق باشید
حسین سیر
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
سلام اقا مجید
دمه شما گرم مشتی
بنده
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
فقط مسجد الزهرای قیامدشت با نموم برو بچه هاش
سید
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
آقا مجید خیلی مخلصیم
یادش بخیر یه دوره کوتاه مدت توفیق داشتم باهات باشم
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
آقا مجید گل سرسبد بسیج و یک از فعال فرهنگی شهر قیامدشت ای شا الله به آرزوت برسی و فدای اهل بیت بشی