بهشتی باشیم انشالله

ارسال کننده: هیات انصارالمهدی محبان علی ابن موسی الرضاتهرانسر

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
ایشتلا همه سمت راستی باشیم
امیر اسمعیل
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
سلام
نگاه ما ، مسیر ما فقط به خدا و اهل بیت اوست لذا مادامی که چشم از انها برنداریم مسیر همین است ، پس هیچ وقت سر دو راهیی که هوای نفس یک سر آن باشد قرار نخواهیم داشت .
اگر از مسیر اصلی ( خدا و اهل بیت ) چشم برداریم منجر به مسیر هوای نفس میشویم لذا از خالق قلب وچشمان بخواهیم از مسیری که هستمی چشم برنداریم
التماس دعا