وحدت

ارسال کننده: قــــم شهرقائم

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
خدا لعنت کنه هر کسی رو که مخالفت میکنه و از روی عناد با حرف ولی فقیه مخالفت میکنه از عوام گرفته تا خواص