جانم فدای جانت سید

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
بنده خدا
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
هرکه با سیدعلی بیگانه است/ بی شک او در آن زمان دیوانه است...
ناصر
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
تاابد رزمنده ایم پای ولی /جان فدای حضرت سید علی