افتخاربچهای تهرانسر(شهیدتفحص محمدزمانی)

ارسال کننده: هیات انصارالمهدی محبان علی ابن موسی الرضاتهرانسر

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
سید علی مددوار
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
این که بچه فرهنگیان بود
اویس
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
این شهید همونیه که تو فکه چند سال پیش توی محرم شهید شد؟
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
حاج ممد روحت شاد به امید شفاعت...
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
4 سال پیش
خدایی افتخارم داره دمتون گرم خدا بیشتر کنه افتخاراتون رو مخصوصا تو دفاع از حرم عقیله بنی هاشم