هیئت الصادق علیه السلام در جنبش تصویری لبیک یا علی انقی علیه السلام

ارسال کننده: امیر حسین شهبازی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
سید مسعود
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
سلام و خدا قوت به همه حسینی ها و بچه های هیئت الصادق ع با این حرکت شما یک مشت فولادین میشه بر منکران اهل بیت ع اجرکم عندا... به هر دیوار این شهر نوشتم نقی ع زیباترین نام جهان است.