خون دلها خورده ایم

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
احسنت طرح مفهومی جالبی بود
اون عکس شهدا که تو اینه س نشانگر زمانی که گذشته است