خطوط قرمز رهبری برای مذاکرات

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
هادی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
5 سال پیش
کی گوش می ده...
غربت یعنی اینکه بارها این جمله رو از ایشون شنیدیم. (الان در مورد یکی از دولتهای قبل و شاید بعدها در باره ی این دولت) :
"بارها گفتم، بارها به خود همین آقایان گوشزد کردم اما در اون زمان کسی به حرفای من گوش نمی داد..."