چه کردن با شیعه این بی بصیرت ها..

ارسال کننده: سورنا سیدی

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
سرباز
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
اینو باید به آقایونی که تو قم نشستن و فتوا میدن بگی
خودم زنگ زدم دفترشون گفتم اگر فحش و لعن و تحمت رو فیلم بگیریم پخش کنیم حکمش چیه؟
آقا میگه فیلم بگیرید پخش کنید
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
اون شیعه ای که سرش با یه خنده به باد میره
نبودنش بهتر از بودنه
مجتبی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
سلام

ببخشید دیگه دیر شده، اینقدر از این مجالس فیلم گرفتن و می گیرند که نگو و نپرس.
آتش رو باید در نطفه خفه کرد، وقتی گر گرفت دامن همه رو می وسوزنه...
علما از سال ها پیش گفتند نکنید از این کارا گوش ندادند.
به بهانۀ عید الزهرا، پارتی راه انداختند و مسخره بازی و بی تربیتی و رقص و ...!
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
ای وای
یعنی جهالت بعضی ها چه عواقبی که ندارد