حرز امام جواد

ارسال کننده: روح الله فرحدل

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
روح اله فرحدل
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
1 سال پیش
موسسه فرهنگی اسم اعظم
ارائه کننده حرز اصلی امام جواد بر روی پوست اهو
محسن حسنی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
6 سال پیش
سلام شرمنده من متوجه نشدم این چه وسیله ای هست ؟؟
گردنبند ه
دستبنده
دقیق بگو چیه دعش رو فهمیدم وسیل شو نمیدونم چیه ؟؟؟؟؟؟؟