سید

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
سرود و شعر و اشعارم امام خامنه ای است

گل همیشه بهارم امام خامنه ای است

پس از خدا و رسول وائمه اطهار(ع)

تمام دار و ندارم امام خامنه ای است
محمدامین نیازی پور
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
باخامنه ای کسی نگرددگمراه

اودرشب فتنه می درخشدچون ماه

درهرنفسم برای اومی خوانم

لاحول ولاقوه الابالله
مجتبی ذال
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
خنجر اب دیده را زنگ عوض نمیکند .
چهره انقلاب را جنگ عوض نمیکند .
بگو تو با منافقین به کوری دو چشمتان
پیرو رهبری رنگ عوض نمیکند
n.k
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
تاریخ شارژ ارادت ما به رهبر تا وقتی نفس باقیست ادامه دارد / همراه رهبر / سید علی تنها نیست.
سیــــــــــــــد
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
گرگا خوب بدانند در این ایل گر پدر رفت تفنگ پدری هست هنوز

گرچه نیکان همگی بال سفر بربستند شیرمردی چو علی خامنه ای هست هنوز
حقیقی
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
بچه های بهشت خیلی باحالین
مسعود باقری
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
خامنه ای خمینی دیگر است ولایتش ولایت حیدر است
وحید
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
فقط سید علی**
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
جانم فدای رهبر