سید

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
محسن زرین زاد
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
خدارو شاکرم همچین رهبری نصیب ما ایرانیان کرده

لبیک یا علی
سجاد
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
تنها کسی که میشود گفت خداوند با نعمت حضورش "و ارحم استکانتنا بعده..." را اجابت کرده...
اللهم احفظ امامنا و قائدنا الخامنه ای...
سراز1195
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
آقا روحی لک الفداه
م.ک
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
رهسپاریم با ولایت تا شهادت