رضا اخترشناس

ارسال کننده: بچه های بهشت

نام و نام خانوادگی:
کد تصویر:
 
یاشار
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
7 سال پیش
عشق من امام حسین
خوبه
طاها
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
ترکیب رنگیش متفاوت بود
نسبت به کار قبلیت

روضه
ارسال شده به اسمی با کلید ContentComment یافت نشد
8 سال پیش
چقد شعرش قشنگه البته به سختی خوندمش
کارتم جالب بود